We Speak Tagalog

Home /  We Speak Tagalog

Ang Freeman & Freeman, LLP, ay agresibong kumakatawan sa mga biktima ng “auto accident” at iba pang uri ng “personal injury accident” sa loob ng may mahigit tatlong dekada. Kung ikaw o ang isang minamahal sa buhay ay malubhang nasaktan dulot ng kapabayaan at kakulangan sa pag-iingat ng ibang tao, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa telepono bilang 818-574-5865, anumang oras at araw at umasa kayong malugod naming sasagutin ang lahat ng inyong mga katanungan.

Ginagarantiya po namin sa inyo na wala kayong babayaran kung hind namin maipapanalo ang inyong mga kaso.

Testimonials